หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download PDF ข่าวกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการท่องเที่ ...
2018-12-03 11:22:47
การทำสัญญากู้ยืม กยศ.
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม  ให้จองรอบส่งเ ...
2019-03-22 13:10:45
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม เข้าเยี ...
2018-10-10 09:59:22
บริการวิชาการ
หน้าแรกวัตถุประสงค์โครงการกำหนดการหลักสูตรการอบรมวิทยากรลงทะเบียนสถานที่จัดงาน ...
2018-10-16 16:44:40
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา SSRUIC ที่ได้ผ่านการคัดเลือก เข้าโครงการ 2018 APEC Edutainment Exchange Program (AEEP) 5-10 November, Seoul
Download PDF ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา SSRUIC ที่ได้ผ่านการคัดเลือก เข้าโครงการ 2018 APEC Edutainme ...
2018-10-05 09:32:20
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการจิตอาสา ร่วมทำความดี เลี้ยงอาหาร ณ มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการจิตอาสา ร่วมทำความดี เลี้ยงอาหาร ...
2018-10-05 13:27:42
ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ "คนดีศรีสุนันทา'๖๑"
Download PDF ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานมุฑิ ...
2018-10-03 09:09:25
ข่าวปัจจุบัน