หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะผู้นำนักศึกษาร่วมทำจิตอาสาเก็บขยะบริเวณชายหาดชะอำใต้
Download ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะผู้นำนักศึกษาร่วมทำจิตอาสาเก็บขยะบริเ ...
2019-03-26 17:33:14
วิทยาลัยนานาชาติ จัดสัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
Download ข่าววิทยาลัยนานาชาติ จัดสัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ.pdf ...
2019-03-26 17:28:43
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมชาววัง” ทั้ง 4 ตำหนัก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เข้าศึกษาดูงานเ ...
2019-03-25 21:40:24
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และโรงอาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
Download ข่าวนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ อาคารเรียนรว ...
2019-03-25 21:38:40
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
Download ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดั ...
2019-03-25 21:37:00
วิทยาลัยนานาชาติจัดโครงการความร่วมมือทางคณิตศาสตร์กับโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
Download ข่าววิทยาลัยนานาชาติจัดโครงการความร่วมมือทางคณิตศาสตร์กับโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์.pdf ...
2019-03-25 21:30:42
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ
Download ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย ...
2019-03-22 10:19:14
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนจาก มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยีด้านอากาศยาน มาศึกษาแลกเปลี่ยนในประเทศไทย
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนจาก มหาวิทยาลัย ...
2019-03-19 13:31:25
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3/2562
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาช ...
2019-03-15 11:50:14
ข่าวย้อนหลัง