หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สำหรับ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.3 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สำหรับ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.3 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2018-11-28 16:00:43