หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ เปิดแพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยาลัยนานาชาติ เปิดแพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-09-18 10:32:15

วิทยาลัยนานาชาติ เปิดแพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และครูผู้สอนจากทั่วประเทศกว่า 900 ท่าน ร่วมสร้างบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563 ทั้งนี้เนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Learn.SSRUIC ภายใต้บทเรียนออนไลน์แบบเปิด SSRUIC MOOC ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ https://learn.ssruic.net รวมถึงสามารถเข้าผ่านหน้าแรกของ SSRUIC MOOC ได้ที่ https://mooc.ssruic.ssru.ac.th โดยรายละเอียดวิธีการสมัครและเข้าใช้งานสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบที่ด้านล่างนี้