หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการอนุมัติจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) ในการผ่านให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ(แท็กซี่)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการอนุมัติจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) ในการผ่านให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ(แท็กซี่)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-03-24 14:45:58

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการอนุมัติจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) ในการผ่านให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ(แท็กซี่)