หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม“How to…. อยู่บ้านอย่างไรให้สนุก” EP 2 How to....Enjoy Eating from Home
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม“How to…. อยู่บ้านอย่างไรให้สนุก” EP 2 How to....Enjoy Eating from Home

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-04-10 12:17:25

     ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม“How to…. อยู่บ้านอย่างไรให้สนุก” EP 2  How to....Enjoy Eating from Home โดยศิษย์เก่า นายดนุสรณ์ เทียบทอง รหัสนักศึกษาปี 55 สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร เป็นเชฟรับเชิญ ทำเมนูอาหาร ลาบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ให้กับนักศึกษาวิทลัยนานาชาติ ณ ห้องปฏิบัติการธุรกิจภัตตาคาร อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม