หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > ตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แวะเยี่ยมเยียนนักศึกษาที่อยู่หอพักใน
ตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แวะเยี่ยมเยียนนักศึกษาที่อยู่หอพักใน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-06-15 14:10:27

     วันที่ 13 เมษายน 2563 ตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำอาหารและสิ่งของจำเป็น มอบให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาลัยนานาชาติ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-2019
     กิจกรรมนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติที่ได้ร่วมกันคิดและทำให้เกิดกิจกรรมที่มีประโยชน์ และจิตสาธารณะครั้งนี้