หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-10-17 15:58:37


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

(โซนพุทธมณฑลสาย4)
จันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

โดยนำเอกสารมาดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบปพ. 1 ฉบับ
4.รูปถ่าย ขนาด1 นิ้ว หรือ 2นิ้ว 1 ใบ


หรือสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ Click

โทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 082-5601365 หรือ 034-964946 กด 101