หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ SSRUIC Activity Award ให้กับนักศึกษาที่ร่วมทำกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยนานาชาติ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ SSRUIC Activity Award ให้กับนักศึกษาที่ร่วมทำกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-02-06 15:57:36

Download PDF ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ SSRUIC Activity Award ให้กับนักศึกษาที่ร่วมทำกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยนานาชาติ