หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ถวายการสักการะบูชา สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ จุดสักการระบูชา บริเวณโถงด้านหน้าอาคารวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ถวายการสักการะบูชา สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ จุดสักการระบูชา บริเวณโถงด้านหน้าอาคารวิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2018-06-25 13:49:46

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ถวายการสักการะบูชา  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ณ จุดสักการระบูชา บริเวณโถงด้านหน้าอาคารวิทยาลัยนานาชาติ