หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผ่านการเข้าตรวจติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ประจำปี 2561
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผ่านการเข้าตรวจติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2018-09-29 09:02:52

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ผ่านการเข้าตรวจติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ประจำปี 2561