หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร จัดการเรียนเชิงปฏิบัติการในรูปแบบร้านเบเกอร์รี่จำลอง
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร จัดการเรียนเชิงปฏิบัติการในรูปแบบร้านเบเกอร์รี่จำลอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2018-11-22 15:59:14

Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร จัดการเรียนเชิงปฏิบัติการในรูปแบบร้านเบเกอร์รี่จำลอง