หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมยินดีกับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จากการปฎิบัติหน้าที่รับรองผู้เข้าร่วมงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว-United as One”
วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมยินดีกับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จากการปฎิบัติหน้าที่รับรองผู้เข้าร่วมงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว-United as One”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2018-11-22 14:27:16

Download PDF ข่าว วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมยินดีกับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จากการปฎิบัติหน้าที่รับรองผู้เข้าร่วมงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว-United as One”