หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านบุคลากรสายบริหารวิชาการ ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านบุคลากรสายบริหารวิชาการ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2019-01-14 13:34:19

Download PDF ข่าวขอแสดงความยินดีกับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านบุคลากรสายบริหารวิชาการ ประจำปี 2561