หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการปฐมนิเทศการฝึกงานจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการปฐมนิเทศการฝึกงานจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2019-03-22 13:11:54

Download PDF ข่าวนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการปฐมนิเทศการฝึกงานจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)