หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกับ กรมการจัดหางานจังหวัดนครปฐม และ Job BKK ได้จัดงาน SSRUIC Job and Education Fair 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกับ กรมการจัดหางานจังหวัดนครปฐม และ Job BKK ได้จัดงาน SSRUIC Job and Education Fair 2019

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2019-03-15 11:39:08

Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกับ กรมการจัดหางานจังหวัดนครปฐม และ Job BKK ได้จัดงาน SSRUIC Job and Education Fair 2019