หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาธุรกิจการบิน ได้จัดพิธีมอบเข็มประดับบนเครื่องแบบให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาธุรกิจการบิน ได้จัดพิธีมอบเข็มประดับบนเครื่องแบบให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:44:54

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาธุรกิจการบิน ได้จัดพิธีมอบเข็มประดับบนเครื่องแบบให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม