หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แสดงความยินดีพร้อมมาส่งนักศึกษาปริญญาโท ทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา จากการได้ผ่านการคัดเลือกได้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Education (STEM in Education)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แสดงความยินดีพร้อมมาส่งนักศึกษาปริญญาโท ทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา จากการได้ผ่านการคัดเลือกได้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Education (STEM in Education)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:45:19

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แสดงความยินดีพร้อมมาส่งนักศึกษาปริญญาโท ทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา จากการได้ผ่านการคัดเลือกได้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Education (STEM in Education)