หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาการจัดการโรงแรม (Hotel Mamagement Program) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ PB Valley Khaoyai Winery จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาการจัดการโรงแรม (Hotel Mamagement Program) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ PB Valley Khaoyai Winery จ.นครราชสีมา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:48:25

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาการจัดการโรงแรม  (Hotel Mamagement Program) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ PB Valley Khaoyai Winery จ.นครราชสีมา