หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดทริปการท่องเที่ยว โดยเน้นการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว โปรแกรม ค่าใช้จ่าย การดำเนินงาน โดยนักศึกษา ชั้นปี2 ณ จังหวัดนครนายกและชลบุรี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดทริปการท่องเที่ยว โดยเน้นการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว โปรแกรม ค่าใช้จ่าย การดำเนินงาน โดยนักศึกษา ชั้นปี2 ณ จังหวัดนครนายกและชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:52:18

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการท่องเที่ยว  ได้จัดทริปการท่องเที่ยว โดยเน้นการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว โปรแกรม ค่าใช้จ่าย การดำเนินงาน โดยนักศึกษา ชั้นปี2  ณ จังหวัดนครนายกและชลบุรี