หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เชิญศิษย์เก่าที่เป็นลูกเรือของสายการบิน AIR ASIA มาให้ความรู้กับรุ่นน้องๆเกี่ยวกับเนื้องาน และการเตรียมตัวก่อนการเข้าสู่การทำงานด้านอุตสาหกรรมการบิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เชิญศิษย์เก่าที่เป็นลูกเรือของสายการบิน AIR ASIA มาให้ความรู้กับรุ่นน้องๆเกี่ยวกับเนื้องาน และการเตรียมตัวก่อนการเข้าสู่การทำงานด้านอุตสาหกรรมการบิน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:49:50

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เชิญศิษย์เก่าที่เป็นลูกเรือของสายการบิน AIR ASIA มาให้ความรู้กับรุ่นน้องๆเกี่ยวกับเนื้องาน  และการเตรียมตัวก่อนการเข้าสู่การทำงานด้านอุตสาหกรรมการบิน