หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ต้อนรับการเข้าเยื่ยมชมจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนสุนันทา ชั้นปี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ต้อนรับการเข้าเยื่ยมชมจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนสุนันทา ชั้นปี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:50:07

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ต้อนรับการเข้าเยื่ยมชมจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนสุนันทา ชั้นปี2