หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญ นักศึกษาSSRUIC เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Reveal Best Kept HR Secrets for SSRUIC New Graduates"
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญ นักศึกษาSSRUIC เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Reveal Best Kept HR Secrets for SSRUIC New Graduates"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:50:26

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญ นักศึกษาSSRUIC  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Reveal Best Kept HR Secrets for SSRUIC New Graduates"