หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการโรงแรม ได้จัดการเรียนรู้นอก สถานที่เกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหารแบบสากลและปฏิบัติตัวตามมารยาทสากลบนโต๊ะอาหาร ณ โรงแรม Anantara Siam Bangkok
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการโรงแรม ได้จัดการเรียนรู้นอก สถานที่เกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหารแบบสากลและปฏิบัติตัวตามมารยาทสากลบนโต๊ะอาหาร ณ โรงแรม Anantara Siam Bangkok

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:52:10

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการโรงแรม ได้จัดการเรียนรู้นอก สถานที่เกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหารแบบสากลและปฏิบัติตัวตามมารยาทสากลบนโต๊ะอาหาร  ณ โรงแรม Anantara Siam Bangkok