หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > สาขาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "การทำงานในธุรกิจโรงแรม" โดย Executive Chef, Mr Alan Kubler จากโรงแรม Hyatt Regency Lake Tahoe NV, USA
สาขาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "การทำงานในธุรกิจโรงแรม" โดย Executive Chef, Mr Alan Kubler จากโรงแรม Hyatt Regency Lake Tahoe NV, USA

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:51:59

Download PDF สาขาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "การทำงานในธุรกิจโรงแรม" โดย  Executive Chef, Mr Alan Kubler จากโรงแรม Hyatt Regency Lake Tahoe NV, USA