หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการโรงแรม ได้จัดการสอบปฏิบัติการ Food and Beverage Management ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่2
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการโรงแรม ได้จัดการสอบปฏิบัติการ Food and Beverage Management ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:52:29

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการโรงแรม ได้จัดการสอบปฏิบัติการ Food and Beverage Management ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่2