หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชมเชย จากการเข้าประกวดใน "โครงการจัดงานอย่างไร? ลดการใช้พลาสติก "Say No To Plastic" ที่จัดโดย TCEB ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และโครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก บริษัท ปตท. จำกั
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชมเชย จากการเข้าประกวดใน "โครงการจัดงานอย่างไร? ลดการใช้พลาสติก "Say No To Plastic" ที่จัดโดย TCEB ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และโครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก บริษัท ปตท. จำกั

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:52:48

Download PDF นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชมเชย จากการเข้าประกวดใน "โครงการจัดงานอย่างไร? ลดการใช้พลาสติก "Say No To Plastic" ที่จัดโดย TCEB ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และโครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)