หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับนักศึกษา เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับนักศึกษา เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-03-12 22:28:02

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับนักศึกษา เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับนักศึกษา 

เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่งเห็นถึงความสำคัญของมาตราการป้องกันการแพร่เชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) โดยมีการการคัดกรองเบื้องต้นด้วยการวัดอุณหภูมิ การซักประวัติการเดินทาง ตลอดจนการดูแลทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ำ ลิฟท์โดยสารขึ้นลงทุก ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบวิทยาลัยนานาชาติได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับนักศึกษา เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการติดเชื้อจัดจุดคัดกรองเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา การคัดกรองเบื้องต้นด้วยการวัดอุณหภูมิ การซักประวัติการเดินทาง ตลอดจนการดูแลทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ำ ทุกหน้าลิฟท์ขึ้นลงทุกชั้น และพื้นที่ใช้สอยด้วยแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น รวมถึงให้คณะและหน่วยงานจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริการอย่างทั่วถึง ตลอดจนการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ"

           โดยเพิ่มการสุ่มตรวจวัดอุณภูมิร่างกายของคนที่เข้ามาที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมเพิ่มจุดเครื่องหยดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ ทุกหน้าลิฟท์ขึ้นลงทุกชั้น วางน้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อโรคทุกห้องน้ำทุกชั้น และยังให้ความรู้กับนักศึกษาในกรณีที่สงสัยและเตรียมเจ้าหน้าที่ ที่สามารถรองรับเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้ง