หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม อบรมการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ สูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม อบรมการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ สูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-03-31 14:17:05

Download PDF ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม อบรมการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ สูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม อบรมการทำสเปย์แอลกอฮอล์ล้างมือ สูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมอบรมการทำสเปย์แอลกอฮอล์ล้างมือ สูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ณ ห้อง Student Center

     ในการจัดกรรมครั้งนี้นั้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 โดยใช้แอลกอฮอล์สเปย์ที่สามารถผลิตได้ด้วยตัวเองง่ายๆและทดลองทำพร้อมนำไปใช้ได้ทันทีอีกด้วย