หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำอาหารขนมและแมสก์แจกจ่ายให้นักศึกษาที่อยู่ตามหอพัก (ช่วงกักตัวลดCOVID-19) ในโครงการ SSRUICwecare
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำอาหารขนมและแมสก์แจกจ่ายให้นักศึกษาที่อยู่ตามหอพัก (ช่วงกักตัวลดCOVID-19) ในโครงการ SSRUICwecare

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-06-15 14:10:24

        วันที่ 21 เมษายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำอาหารและสิ่งของจำเป็น มอบให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาลัยนานาชาติ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-2019
     กิจกรรมนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติที่ได้ร่วมกันคิดและทำให้เกิดกิจกรรมที่มีประโยชน์ และจิตสาธารณะครั้งนี้