หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในการเข้ารับดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในการเข้ารับดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-05-01 10:57:49

     วันที่  30 เมษายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา