หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนสนันสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนสนันสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-05-13 10:59:25

      วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณะกรรมการ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด  16 คน

      ทั้งนี้การสอบสัมภาษณ์นี้เป็นการจัดสอบผ่านการ  Video Conference ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาจะมีการประกาศผลให้ทราบในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ต่อไป