หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ งานกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล ที่สงขลา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ งานกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล ที่สงขลา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-09-14 09:46:16

     วันที่ 15 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล ณ ห้องเทพทาโร บีโรงแรมบุรีศรีภู โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติการเป็นประธานเปิดงานโดยดร.บุญทอง บุญทวี รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ในการจัดการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คุณครูแนะแนวได้รู้ถึงพัฒนาการของเด็กยุคใหม่ และรู้ในอาชีพหลากหลายที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเด็กยุคดิจิทัล โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษามาให้ความรู้ คือ ดร.วิรยะ ฤาชัยพาณิชย์ ที่มาให้ความรู้และเทคนิคกับคุณครูแนะแนว ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อแนะนำให้กับนักเรียนยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี