หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ Blended Learning Designing of Video Production for e-learning Project of SSRUIC and PPAO ณ สวนสงนุช การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ Blended Learning Designing of Video Production for e-learning Project of SSRUIC and PPAO ณ สวนสงนุช การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-16 23:20:30

     ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ชัย หญิงประยูร Dr.Dee Jean Ong และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนออนไลน์ ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ Blended Learning Designing of Video Production for e-learning Project of SSRUIC and PPAO ณ สวนสงนุช การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณฤทธิเกียรติ เกรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดงาน รวมทั้งการบรรยายพิเศษ “เรื่องแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่สากล” จากคุณชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม อาจารย์สาขาธุรกิจดิจิทัล ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นสำหรับครูชาวต่างชาติ ตามหลักสูตร English Program จากโรงเรียนสามโคก และ โรงเรียนวัดป่างิ้ว เพื่อพัฒนาการสอนออนไลน์ในรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน