หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ งานกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ งานกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-16 23:35:34

     วันที่ 1 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ งานกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล ณ ห้องบุศราคัม โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้รับเกียรติการเป็นประธานเปิดงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์ชัย หญิงประยูร รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ในการจัดการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คุณครูแนะแนวได้รู้ถึงพัฒนาการของเด็กยุคใหม่ และรู้ในอาชีพหลากหลายที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเด็กยุคดิจิทัล โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษามาให้ความรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ ที่มาให้ความรู้และเทคนิคกับคุณครูแนะแนว ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อแนะนำให้กับนักเรียนยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี