หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ งานกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ งานกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-26 16:07:15

     วันที่ 8 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล ณ ห้องลาเวนเดอร์ โรงแรมทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติการเป็นประธานเปิดงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และดร.ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ในการจัดการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คุณครูแนะแนวได้รู้ถึงพัฒนาการของเด็กยุคใหม่ และรู้ในอาชีพหลากหลายที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเด็กยุคดิจิทัล โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษามาให้ความรู้ คือ ดร.วิรยะ ฤาชัยพาณิชย์ ที่มาให้ความรู้และเทคนิคกับคุณครูแนะแนว ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อแนะนำให้กับนักเรียนยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี