หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม SSRUIC Camp 2020 ณ สวนนงนุชรีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม SSRUIC Camp 2020 ณ สวนนงนุชรีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-09-14 10:52:11

     เมื่อวันที่  13-14 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม SSRUIC  Camp 2020ที่สวนนงนุชและรีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณาจารย์  กิจกรรมประกอบไปด้วย ฐานภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ฐานกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเข้าใหม่  ฝึกการเป็นผู้นำพร้อมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย