หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2563
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-09-14 14:03:09

     วันที่ 24 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2563 ในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา และมีวาระที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ และระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ