หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ English Day Camp 2020 ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปุทมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดป่างิ้ว
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ English Day Camp 2020 ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปุทมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดป่างิ้ว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-09-14 14:41:08

     วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ดร.บุญทอง บุญทวี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย อาจารย์รจนารถ วรมนตรี, อาจารย์ Darma Rizal Khairiree, อาจารย์ Robert Henry Heathfield, อาจารย์ Dr. Dee Jean Ong และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ English Day Camp 2020 ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปุทมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 จำนวน 130 คน ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคุณครูของโรงเรียนวัดป่างิ้ว

     โดยกิจกรรมบริการวิชาการ English Day Camp 2020 กิจกรรมประกอบไปด้วย ฐานกิจกรรมภาษาอังกฤษ 6 ฐานสำหรับการฝึกทักษะการแสดงออก คำศัพท์ การฟัง การพูด ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 ของโรงเรียนวัดป่างิ้ว โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้ความรู้ในทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย