หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ ตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี ในการดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่ออีกหนึ่งวาระ
รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ ตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี ในการดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่ออีกหนึ่งวาระ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-10-14 10:22:17

     วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นตัวแทนได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ในการดำรงตำแหน่งคณบดีต่ออีกหนึ่งวาระ ณ ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม