หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. Denis Ushakov ในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อนุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. Denis Ushakov ในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อนุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-09-14 14:56:03

     วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. Denis Ushakov ในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อนุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อนุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม