หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยสลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 " การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา SSRUIC 63" และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่ครอบครัว SSRUIC”
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยสลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 " การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา SSRUIC 63" และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่ครอบครัว SSRUIC”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-09-14 16:19:23

     วันที่ 1 กันยายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563" การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา SSRUIC 63" และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่ครอบครัว SSRUIC” ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตนครปฐม ซึ่งในงานนี้ได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวการเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ ให้กับนักศึกษาทราบ และแจ้งถึงโอกาสในการเข้าถึงทุนการศึกษา, การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ทั้งยุโรป และเอเชีย

     โดยได้มีการทำความเคารพตราพระราชลัญจกร สัญญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยจัดรำเชิญบายศรี โดยสโมสรนักศึกษาอีกด้วย