หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดบริการวิชาการในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวิถีชาววัง ให้กับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดบริการวิชาการในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวิถีชาววัง ให้กับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-09-14 16:44:18

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีพร้อมด้วย ดร.ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้จัดบริการวิชาการในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และวิถีชาววัง ให้กับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัย อันประกอบด้วย โรงเรียนวัดพุทธรรมรังสี, โรงเรียนบ้านห้วยพลู, โรงเรียนวัดลานตากฟ้า,โรงเรียนบุญยะศรีสวัสดิ์, โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และ โรงเรียนวัดมะเกลือ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ทั้งนี้ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบพระคุณที่ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทางสำนักศิลปและวัฒนธรรม และชุดการแสดงรำจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (เอกนาฏศิลป์ไทย) และชุดการแสดงของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยากรจากกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ากี่กระตุก บ้านสะแกราย จังหวัดนครปฐม รวมถึงศิษย์เก่าของสาขาธุรกิจภัตตาคาร ที่ได้มาสาธิตการทำอาหารต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมครั้งนี้

     กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวิถีชาววังนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยผ่านทางการทำกิจกรรมในฐานต่างๆ ที่ประกอบด้วย 

1.ฐานอาหารไทย 4 ภาค แบ่งเป็น ตำส้มตำ, แกงรัญจวน, คั่วกลิ้ง และข้าวซอย ที่ให้นักเรียนได้ชิมได้ทดลองทำ

2.ฐานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ที่จะมีกิจกรรมการละเล่นให้นีกเรียนได้ร่วมเล่น เช่น เรือบก รีรีข้าวสาร ก่อกองทราย 3.ฐานผ้าไทย ที่มีตัวอย่างผ้าไทยหลากหลายชนิดมาให้ชม พร้อมกับสาธิตการมัดย้อมและการทอผ้าโดยใช้เครื่องกี่กระตุก และ 4.ฐานวิถีชาววัง โดยมีการหัดร้อยดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยที่ไว้ตกแต่งประดับแจกัน ความรู้เรื่องไม้ดัดไทย และการนวดแบบราชสำนัก ในแต่ละฐานที่นักเรียนได้เข้าไปทำกิจกรรมได้นำมาซึ่งความรู้และความสนุกสนานแก่เด็กๆ นักเรียนได้เป็นอย่างดี