หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-09-14 17:13:42

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี พร้อมบุคลากรในส่วนงานต่างๆ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี,และ คณะเลขานุการ นางสาวโชติกา เขียนนิล, นายกิตติพัฒน์ บัวเล็ก

     ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ ทางคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งการตรวจเป็นไปได้ด้วยดี และเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ ณ ห้อง 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน วิทยาเขตนครปฐม