หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองฯ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) มาตรฐานอาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองฯ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) มาตรฐานอาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-12-17 15:17:43

     ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองฯ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)  มาตรฐานอาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน  คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ  เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถ เสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษา