หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนสามโคก ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สวนนงนุชการ์เดนแอนด์รีสอร์ต พัทยา ชลบุรี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนสามโคก ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สวนนงนุชการ์เดนแอนด์รีสอร์ต พัทยา ชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-26 15:23:54

     ระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี และคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนสามโคก ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา 2563 ณ สวนนงนุช การ์เดนแอนด์รีสอร์ต พัทยา ชลบุรี ในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติการเป็นประธานร่วมในการเปิดงานโดย นายฤทธิเกียรติ เกรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก และ ผศ.ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้กิจกรรมได้ ดำเนินไปด้วยความสนุกสนานกับฐานภาษาอังกฤษและฐาน Creative Thinking ที่สามารถพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษและความคิด สร้างสรรค์ให้กับบุคลากร ของโรงเรียนสามโคก พร้อมกับงานเลี้ยงช่วงเย็นในธีม Hawaiian อีกด้วย