หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม " Watpangiw School : English Camp 2020" ให้กับนักเรียน MEP โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม " Watpangiw School : English Camp 2020" ให้กับนักเรียน MEP โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-18 09:23:56

    ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม " Watpangiw School : English Camp 2020 " ให้กับนักเรียนโปรแกรม MEP ของโรงเรียนวัดป่างิ้ว ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ในระดับชั้น ประถม 4, 5 และ 6 ณ สวนนงนุช การ์เดนแอนด์รีสอร์ต พัทยา  โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว มาเป็นประธานร่วมในการเปิดงาน

    ในการจัด English Camp 2020 นั้นเป็นส่วนหนึ่ง  ของการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษา ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและได้รับความสนุกสนานในกิจกรรม  และในกิจกรรมนี้ นักเรียนในโปรแกรม MEP ของโรงเรียนวัดป่างิ้ว ได้เข้ากิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งความสนุกสนาน ความรู้ ความกล้าแสดงออกในการตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดและนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง