หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม " Samkhok School : English Camp 2020 " ให้กับนักเรียน MEP โรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม " Samkhok School : English Camp 2020 " ให้กับนักเรียน MEP โรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-18 09:31:21

     ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม " Samkhok School : English Camp 2020 " ให้กับนักเรียนโปรแกรม MEP ของโรงเรียนสามโคก ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ณ สวนนงนุช การ์เดนแอนด์รีสอร์ต พัทยา  โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผอ.ชูชาติ  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก มาเป็นประธานร่วมในการเปิดงาน

     ในการจัด English Camp 2020 นั้นเป็นส่วนหนึ่ง  ของการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานีสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษา ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและได้รับความสนุกสนานในกิจกรรม  และในกิจกรรมนี้ นักเรียนในโปรแกรม MEP ของโรงเรียนสามโคก ได้เข้ากิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งความสนุกสนาน ความรู้ ความกล้าแสดงออกในการตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดและนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง