หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ จัดประกวด SSRUIC Ambassador 2020
วิทยาลัยนานาชาติ จัดประกวด SSRUIC Ambassador 2020

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-18 16:06:26

     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมประกวด SSRUIC Ambassador 2020 ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนานาชาติซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าประกวดจำนวน 14 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกฑูตกิจกรรม ที่จะเป็นตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ในการทำกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติต่อไป