หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา มอบกระเช้าแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ในวาระการเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ณ สำนักงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา มอบกระเช้าแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ในวาระการเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ณ สำนักงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-12-17 14:48:56

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี พร้อมผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ในวาระการเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ณ สำนักงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา